Blog

Предимства на пелетни горелки със самопочистване PB-SC

1. Работа с дървесни и слънчогледови пелети.

2. Бърз и лесен монтаж, пуск и настройка – включен монтажен фланец в комплектацията.

3. Допълнително увеличение на окислителната площ посредством механично разбъркване.

4. До 20% по нисък разход на гориво в сравнение с горелките с открита камера и ретортно изгаряне.

5. Плавна осемстепенна модулация на мощността.

6. Непрекъснат процес на самопочистване, минимално пепело- и шлакозадържане в горивната камера.

 

7. Надежден японски керамичен нагревател FKK– тестван на 100 000 цикъла живот.

8. Ниска консумация на нагревателя – 300 W. Бързо запалване ≈ 2 мин.

9. Негорима гъвкава тръба – произведена в Германия.

10. Вентилатор с датчик на Хол – ZIEHL-ABEGG, произведен в Германия.

11. Мотор-редуктори GGM , Корея с автоматична термозащита.

12. Хладен корпус и тубус на горелката при работа.

13. Фотодатчик за регистрация на пламъка във видимия и инфрачервен спектър.

14. Продължителна работа на минимална мощност – до 99 минути.

15. Факелно горене - хоризонтално развитие на пламъка – удобство за работа с голям брой котли на твърдо гориво, включително и пиролизни такива.

16. Възможност за управление на горивния процес по:

- температура на димни газове или светлина,

- стайна температура,

- температура на котелната вода,

- стаен термостат.

17. Вграден седмичен програматор - отпада необходимостта от стаен термостат.

18. Висока ефективност на горене поради поддържането на висока температура в тръбната горивна камера.

19. Лесна експлоатация и почистване.

20. Възможност за модулационно управление на по-старите модели циркулационни помпи без електроника.

21. Меню на контролера на български, английски, италиански, френски и руски – отлична визуализация.

22. Съвместима с всички котли на твърдо гориво без да е необходима реконструкция на отоплителната инсталация.

23. Напълно автоматизирана.

24. СЕ сертифицирана по LWD и EMC.