1. Работа с дървесни и слънчогледови пелети.

2. Бърз и лесен монтаж, пуск и настройка – включен монтажен фланец в комплектацията.

3. Допълнително увеличение на окислителната площ посредством механично разбъркване.

4. До 20% по нисък разход на гориво в сравнение с горелките с открита камера и ретортно изгаряне.

5. Плавна осемстепенна модулация на мощността.

6. Непрекъснат процес на самопочистване, минимално пепело- и шлакозадържане в горивната камера.

Настоящата рубрика е предназначена за всички ползватели на пелетни горелки GREEN FIRE. Тя може да бъде полезна и за специалистите, които извършват монтаж, пуск, настройка и сервиз на горелките. Във всички случаи, запознаването с инструкцията по експлоатация е първо и най-важно условие за избягване на грешки при монтажа, пуска и експлоатацията на горелките. Описани са характерни случаи и проблеми в експлоатацията на пелетните съоръжения – тяхното проявление, причина и начин на коригиране.

1. Изключете горелката от бутон ON/OFF и изчакайте до окончателното отработване на цикъла. На екрана трябва да е изписан символ OFF.

 2. Отворете вратата на котела и с фенерче проверете количеството на пепел и шлака, намиращи се в тубуса (горивната камера) на горелката.

 3. Почистете пепелта и шлаката с помощта на инструмента за почистване. Обърнете внимание на пространството зад бъркалката на шнека в дъното на горивната камера – всички отвори трябва да бъдат открити, за да позволяват нормалното преминаване на въздух през тях.