Фирма СИМПЕКС БГ ООД е регистрирана през 2011 г. и е тясно специализирана в производството на пелетни горелки, предназначени за монтаж на котли за отопление с битово и индустриално предназначение.

Богатият , почти 25-годишен опит на екипа на фирмата в областта на отоплението е насочен към разработването и производството на горелки , намиращи приложение както в бита, така и в промишлеността - за отопление и технологични нужди. Широката гама от мощности покрива диапазона от 25 до 200 KW за различните модификации . За нуждите на пазара в страната и чужбина са разработени варианти на горелки със самопочистване и ръчно почистване , които отговарят на изискванията на разнообразния спектър от наши клиенти.

Горелките са сертифицирани (СЕ) по нисковолтовата директива (LVD) и директивата за електромагнитна съвместимост (ЕМС).